Chorvatsko - historie

Juric travel   Chorvatsko - historie

Dějiny Chorvatska

Chorvatsko je mladá země, nezávislá od roku 1991. Jeho skutečná historie sahá až do predřímskych dob, do 12. století před nl, kdy se zde začaly usídlovat ilyrské kmeny: Istrové, Liburnové a Dalmáti. Nevytvořili si žádný společný stát, ale v 6. století před nl se začaly přesouvat k moři a na poloostrovy, kde zakládají první města a vytvářejí tak podmínky pro rozvoj obchodu - již v 5. století před nl se zde objevují řečtí obchodníci a budují nové kolonie. Soužití Řeků a Ilyrů vyvrcholilo spory o moc ve 3. století před nl a za těchto podmínek se poměrně snadno moci ujal Řím.

Římské panství se pro Dalmácii stalo obdobím nebývalého rozkvětu, který ukončilo až rozdělení Římské říše. Následující století poznamenaly vpády nových kmenů a neustále boje, dokud sem v 7. století nezavítal kmen Chorvatů, který zde o dvě století později založil první chorvatský stát.
Pro svou strategickou polohu byl vždy v centru pozornosti sousedních, mocnějších států. Od 13. století se Dalmácie a celá oblast Jadranu dostala do rukou Benátčanů, ale svými nároky se netajili ani Uhersko ani Osmanská říše.
Po objevení Ameriky a nových námořních cest poklesl význam středomořského obchodu, a tím i Benátek, což mělo za následek, že jejich země připadla habsburské monarchii, která zde panovala až do konce 1. světové války, přičemž Uhersko spravovalo Chorvatsko a Rakousko Dalmácii.
Po zániku Rakousko - Uherska vznikl narychlo nový stát SHS - království Srbů, Chorvatů a Slovinců, který se však během druhé světové války rozpadl. Po válce se Dalmácie stala součástí Chorvatska, jedné ze svazových republik Jugoslávie.
V osmdesátých letech se otázka samostatnosti Chorvatska stávala stále aktuálnější a vyvrcholila v roce 1991 vyhlášením nezávislosti ze strany Chorvatů a následně i ze strany Srbů, což vedlo k občanské válce, kterou ukončila až Daytonská smlouva z roku 1995.

Fotogalerie